Tutaj znajdziecie wszelkie informacje związane z działalnością Parafii Krowiarki


Biskup Opolski w nowym dekrecie znosi dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne. Z dyspensy nadal mogą korzystać trzy kategorie osób: osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji (w domyśle: objawami, które mogłyby sugerować zakażenie koronawirusem, jak np. katar, kaszel, gorączka) oraz ci, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem. Zgodnie z zapowiedzią Rządu RP, od 30 maja przelicznik metrażowy dla określania liczby osób mogących gromadzić się w kościołach przestanie obowiązywać. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w zapisach dekretu Biskupa Opolskiego (por. pkt 3). Wierni uczestniczący w liturgii (w tym usługujący przy ołtarzu) nadal powinni zasłaniać usta i nos oraz - jeśli nie są rodziną - zachować rozsądny dystans od siebie. W niektórych kościołach spełnienie tego warunku nadal może oznaczać konieczność udziału części wiernych w liturgii na zewnątrz kościoła, a w związku z tym potrzebę nagłośnienia terenu wokół niego. Komunia św. jednak odtąd powinna być udzielana w kościele i tylko w trakcie liturgii (a nie poza nią, co dopuszczały dotychczasowe decyzje).

1_BO_Dekret_28-05-2020_Koronawirus.pdf

Maseczka PDF plik.pdf