Witamy na głównej stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Krowiarkach!Komunikat:
Wszystkie bieżące wiadomości z życia szkoły są umieszczane w zakładce Aktualności, a te dotyczące uczniów i planu lekcji w zakładce Dla ucznia.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 ma miejsce 1 września o godz. 8:00. Spotykamy się na  sali gimnastycznej.
Prosimy aby w miarę możliwości ograniczyć obecność rodziców do jednego rodzica uczniów z klasy pierwszej.
Autobus dowożący uczniów odjeżdża z Tłustomostów o godz. 7:10
powrót o godz. 9:20 spod szkoły.
Pamiętajmy o zasadach bezpiecznego zachowania, zgodnie z wytycznymi GIS na okres pandemii Covid-19.


Letni wypoczynek w wakacje 2021

Podczas ferii letnich w miesiącu lipcu na terenie gminy będzie organizowany letni wypoczynek. Zapisy uczniów - uczestników wycieczek i wydarzeń, należy dokonywać telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 - 13:00 lub telefonicznie w bibliotece w godzinach otwarcia. Szczegółowy plan wydarzeń, wycieczek, imprez jest dostępny na podstronie Aktualności lub klikając link lato 2021


Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 będzie miało miejsce w piątek 25 czerwca o godzinie 8:30 na sali gimnastycznej.
Zapraszamy uczniów oraz po jednym z rodziców uczniów klasy szóstej żegnającej naszą szkołę.


Uczniowie klas starszych wracają do szkoły od 17 maja 2021 r w systemie hybrydowym a od 31 maja 2021 r. w pełny stacjonarny. 

Więcej tutaj... 


Wracamy czasowo do nauki zdalnej w klasach I - III i kontynuujemy zdalną naukę w klasach IV - VI.
Więcej informacji pod linkiem:  Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I - III wracają do szkoły. Warunki ogólne powrotu uczniów oraz dotyczące naszej szkoły zamieszczone w zakładce Aktualności.
Plan zajęć umieszczono w zakładce Dla ucznia.

Zasady powrotu uczniów styczeń 2021.pdf

Od I-szej niedzieli adwentu wracamy z gazetkami parafialnymi i innymi ogłoszeniami dotyczącymi życia w naszej parafii. Aktualizowane materiały znajdują się w zakładce "Parafia".


W zakładce "Aktualności" i "Dla ucznia" jest nowy plan lekcji obowiązujący od 1 października 2020 r.


ZDALNA NAUKA

Szanowni Rodzice!

Już wiadomo – do świąt się nie zobaczymy.

Bardzo troszczymy się o Wasze dzieci jak i o Was drodzy Rodzice.

Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, szukać rozwiązań na sytuacje problemowe.
Dzieci w przedszkolu „uczą się” świata poprzez zabawę.
Dzieci w szkole podejmują wyzwanie nauki na odległość, nauki z wykorzystaniem komputera.

Przytoczę zapis z podstawy programowej:
„Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa(...)”
Na stronie internetowej naszej szkoły, poprzez grupowy mailing oparty na wprowadzonym dzienniku elektronicznym oraz innych kanałach społecznościowych, będziemy zamieszczać propozycje materiałów i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Nasi nauczyciele chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte. Jesteśmy w większości do Waszej dyspozycji pomiędzy 8:30 a 13:30.

Pamiętajmy, że dziecko ma prawo być zmęczone, odmówić wykonania danego zadania.
Zapytajmy wtedy: A na co masz ochotę? Co chcesz teraz robić?
Pozwólmy wybierać.
Dziecko świetnie rozwija się, nawet wtedy, gdy z klocków buduje cały dzień.
Zachęcajmy do sprzątania, pielęgnujmy higienę, a szczególnie CZAS RODZICÓW Z DZIECKIEM nie tylko teraz – zawsze znajdźmy ten czas.

Bo może zdarzyć się tak, ze po Epidemii dziecko powie: Mamo, tato jak był koronawirus, to było fajnie, bo byliście ze mną podczas zabawy i nauki.

Życzę wszystkim Zdrowia i Wytrwałości.
Zapraszam również do kontaktu mailowego: spkrowiarki1@wp.pl lub poprzez skrzynkę wiadomości w dzienniku elektronicznym.
Odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania dotyczące spraw przedszkolnych i szkolnych.

Mirosław Otręba – p.o. Dyrektora Zespołu

 


Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krowiarkach jest placówką oświatową realizującą zadania zapisane w ustawie o systemie oświaty. Pierwotnie była to szkoła podstawowa, która powstała w 1969 roku. 


Obecnie w skład struktury organizacyjnej zespołu wchodzą:

  • Szkoła podstawowa
  • Przedszkole

W budynku znajduje się 7 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, pracownia językowa, kuchnia i stołówka, gabinet pedagoga, logopedy i pielęgniarki oraz przestronne hole z kącikiem regionalnym i Radosną Szkołą. Bezpośrednio ze Szkoły uczniowie mogą przejść do pomieszczeń Filii Biblioteki Publicznej stanowiącej również bibliotekę szkolną, która ściśle współpracuje z naszą placówką. Na parterze mieści się Przedszkole z trzema salami zajęć,  i pokój nauczycielski, na pierwszym piętrze sekretariat z gabinetem dyrektora. Uczniowie mają do dyspozycji salę gimnastyczną, plac zabaw i boisko trawiaste do piłki nożnej. Klasa II i III uczestniczy w zajęciach nauki pływania na basenie w Kietrzu. Bliskie położenie orlika pozwala na korzystanie z niego podczas zajęć lekcyjnych.

Dzieci objęte są programami unijnymi „Pij mleko" i „Owoce w szkole". W ramach dodatkowych godzin dla chętnych realizowane są zajęcia z projektów unijnych: plastyczne, muzyczne, polonistyczne, matematyczne, języka angielskiego i języka niemieckiego.

Szkoła posiada swoją stronę internetową, na której umieszczane są informacje dla uczniów i rodziców oraz aktualności z życia szkolnego.PROCEDURY

regulamin stołówki.pdf
PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE.pdf
Procedura bezpiecznego użytkowania sprzętu sportowego i bezpieczeństwa na w-fie.pdf
regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw.pdf
regulamin korzystania z terenu szkoły.pdf
regulamin placu zabaw.pdf
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO SZKOŁY I ODBIORU ZE SZKOŁY.pdf
procedura_udzielania_pomocy_psychologiczno_pedagogicznej_w_szkole_podstawowej.pdf
BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.pdf
Broszura Bezpieczna Szkoła.pdf

PORADNIKI DLA RODZICÓW
dysleksja-przewodnikdlarodzicw.pdf
broszurainformacyjna-dobraszkoa.pdf
cyberprzemoc_1.pdf
jakreagowanacyberprzemoc.pdf
dziecistwobezprchnicy.pdf
zdrowiejamyustnejumaegodziecka.pdf
granicewwychowaniudziecka1.pdf
granicewwychowaniudziecka2.pdf
zadaniedomowedlarodzicw.pdf
skutki_zdrowotne_dzialania_dopalaczy.pdf

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w KROWIARKACH, ul. Szkolna 19, 47-480 Krowiarki, 32 4198377, spkrowiarki1@wp.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

a)       w celu rekrutacji do oddziału przedszkolnego i szkolnego, kształcenia uczniów przedszkola i szkoły;

b)       wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170);

c)       gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;

d)       na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.