Witamy na głównej stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Krowiarkach!Ferie zimowe 2023/2024 rozpoczynamy 29 stycznia a wracamy do szkoły 12 lutego. Na ten czas Stacja Kultura w Pietrowicach Wielkich przygotowała ciekawe wydarzenia. Szczegóły na plakatach wywieszonych w szkole przy wejściu oraz dostępne tutaj w zakładce Dla ucznia.
O bezpieczeństwie zaś można poczytać tutaj:
https://drive.google.com/file/d/1sJbGKouOnxjTeUZGzHjaDpCp_I-2y__e/view?usp=drive_link
https://docs.google.com/presentation/d/1WPgyQJ9jGPBiW2ZqlWAX1W9BXC_7W8-L/edit?usp=drive_link&oui...


Już 10 lutego 2024r. w sobotę Rada Rodziców organizuje zabawę karnawałową, na którą serdecznie wszystkich zapraszamy. Szczegóły w zakładce Rada Rodziców i po po kliknięciu w link.


W zakładce Aktualności został umieszczony wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024


Komunikat:
Wszystkie bieżące wiadomości z życia szkoły są umieszczane w zakładce Aktualności, a te dotyczące uczniów i planu lekcji w zakładce Dla ucznia.


Letni wypoczynek w wakacje 2023

Podczas ferii letnich w miesiącu lipcu na terenie szkoły będzie organizowany letni wypoczynek, półkolonie z nauką pływania dla klas I - III.
Zapisy uczniów - uczestników wycieczek i wydarzeń, należy dokonywać telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 - 13:00.
Liczba miejsc ograniczona! 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krowiarkach jest placówką oświatową realizującą zadania zapisane w ustawie o systemie oświaty. Pierwotnie była to szkoła podstawowa, która powstała w 1969 roku. 


Obecnie w skład struktury organizacyjnej zespołu wchodzą:

  • Szkoła podstawowa
  • Przedszkole

W budynku znajduje się 7 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, pracownia językowa, kuchnia i stołówka, gabinet pedagoga, logopedy i pielęgniarki oraz przestronne hole z kącikiem regionalnym i Radosną Szkołą. Bezpośrednio ze Szkoły uczniowie mogą przejść do pomieszczeń Filii Biblioteki Publicznej stanowiącej również bibliotekę szkolną, która ściśle współpracuje z naszą placówką. Na parterze mieści się Przedszkole z trzema salami zajęć,  i pokój nauczycielski, na pierwszym piętrze sekretariat z gabinetem dyrektora. Uczniowie mają do dyspozycji salę gimnastyczną, plac zabaw i boisko trawiaste do piłki nożnej. Klasa II i III uczestniczy w zajęciach nauki pływania na basenie w Kietrzu. Bliskie położenie orlika pozwala na korzystanie z niego podczas zajęć lekcyjnych.

Dzieci objęte są programami unijnymi „Pij mleko" i „Owoce w szkole". W ramach dodatkowych godzin dla chętnych realizowane są zajęcia z projektów unijnych: plastyczne, muzyczne, polonistyczne, matematyczne, języka angielskiego i języka niemieckiego.

Szkoła posiada swoją stronę internetową, na której umieszczane są informacje dla uczniów i rodziców oraz aktualności z życia szkolnego.PROCEDURY

regulamin stołówki.pdf
PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE.pdf
Procedura bezpiecznego użytkowania sprzętu sportowego i bezpieczeństwa na w-fie.pdf
regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw.pdf
regulamin korzystania z terenu szkoły.pdf
regulamin placu zabaw.pdf
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO SZKOŁY I ODBIORU ZE SZKOŁY.pdf
procedura_udzielania_pomocy_psychologiczno_pedagogicznej_w_szkole_podstawowej.pdf
BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.pdf
Broszura Bezpieczna Szkoła.pdf

PORADNIKI DLA RODZICÓW
dysleksja-przewodnikdlarodzicw.pdf
broszurainformacyjna-dobraszkoa.pdf
cyberprzemoc_1.pdf
jakreagowanacyberprzemoc.pdf
dziecistwobezprchnicy.pdf
zdrowiejamyustnejumaegodziecka.pdf
granicewwychowaniudziecka1.pdf
granicewwychowaniudziecka2.pdf
zadaniedomowedlarodzicw.pdf
skutki_zdrowotne_dzialania_dopalaczy.pdf

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w KROWIARKACH, ul. Szkolna 19, 47-480 Krowiarki, 32 4198377, spkrowiarki1@wp.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

a)       w celu rekrutacji do oddziału przedszkolnego i szkolnego, kształcenia uczniów przedszkola i szkoły;

b)       wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170);

c)       gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;

d)       na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.