Witamy na głównej stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Krowiarkach!Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I - III wracają do szkoły. Warunki ogólne powrotu uczniów oraz dotyczące naszej szkoły zamieszczone w zakładce Aktualności.
Plan zajęć umieszczono w zakładce Dla ucznia.

Zasady powrotu uczniów styczeń 2021.pdf

Od I-szej niedzieli adwentu wracamy z gazetkami parafialnymi i innymi ogłoszeniami dotyczącymi życia w naszej parafii. Aktualizowane materiały znajdują się w zakładce "Parafia".


Nauka zdalna zostaje przedłużona do 23 grudnia. Potem następuje przerwa świąteczna do 3 stycznia, a od 4 do 17 stycznia ferie zimowe dla uczniów. Po szczegóły odsyłamy do komunikatów na stronie MEN: 
https://www.gov.pl/web/edukacja


Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec


Od poniedziałku 26 października wraca nauka zdalna dla klas IV -VI. Młodsze klasy, od I do III mają naukę normalnie w szkole, trybem stacjonarnym. 


W zakładce "Aktualności" i "Dla ucznia" jest nowy plan lekcji obowiązujący od 1 października


Drodzy Rodzice!
Prosimy śledzić na bieżąco informacje na temat rozpoczęcia roku szkolnego na stronie internetowej MEN (link:  https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r
Szczegółowe informacje dotyczące naszej szkoły zamieszczane będą sukcesywnie w zakładce Aktualności


Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

Jak wiadomo, do szkół nie wracamy do końca roku szkolnego, do 26 czerwca. O organizacji dnia zakończenia roku zostaną Rodzice powiadomieni przez wychowawców klas. Stosowny komunikat będzie też tu, na stronie internetowej.
Poniżej pełna treść komunikatu MEN o kończeniu roku szkolnego. 

Ksztalcenie_na_odleglosc_w_szkolach_i_placowkach_przedluzone_do_26_czerwca_br_-_komunikat_MEN.pdf

Od dnia 31 maja nie będzie już gazetek parafialnych na podstronie "Parafia" tylko w kościele


Drodzy Rodzice!

Za nami już przeszło miesiąc zdalnego nauczania. Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia wymusiły na nas,  nowe sposoby i formy nauczania. . Sytuacja ta jest bardzo trudna dla nas wszystkich. Drodzy Rodzice, można powiedzieć, że zarówno Wy jak i my uczymy się funkcjonować w obecnej rzeczywistości.

Doceniamy to, że mając  własne obowiązki, zadania i prace, pilnujecie i pomagacie Waszym pociechom w odnalezieniu się w tej – także i dla nich trudnej i nowej sytuacji.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy poważnie podeszli do obowiązku szkolnego i przedszkolnego swoich dzieci, czyli wszystkim Wam, którzy macie swoje dzieci w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Krowiarkach. Jesteśmy pełni uznania dla Waszych starań!

Dziękujemy za korzystanie z przygotowanych materiałów.

Rozumiemy, że nie zawsze możecie być do naszej dyspozycji, Czasami zawodzi technika, łącza internetowe lub dochodzą inne okoliczności. Tym bardziej cieszymy się, że w tym niełatwym czasie udaje się nam współpracować i prawie ze wszystkimi mamy kontakt.

Dziękujemy Wam, Drodzy Uczniowie, że tak dobrze i sumiennie pracujecie, że dojrzale wzięliście odpowiedzialność za swoją naukę i wykształcenie.

Dziękujemy Przedszkolakom, że ochoczo i z radością przystępują do proponowanych im zadań i prac. Może chociaż na chwilę przypomnicie sobie radosny czas  spędzony wspólnie w przedszkolu. Zawsze bardzo się cieszymy z wysyłanych przez was zdjęć i filmików. Zachęcamy i motywujemy do dalszego korzystania z proponowanych Wam treści.

Przyznajemy, że my również tęsknimy za Wami wszystkimi, za zwyczajną nauką, taką jak kiedyś - jak zawsze. Za normalnym, codziennym kontaktem z uczniami, ich pomysłami, a nawet za psotami. Życzylibyśmy sobie, żeby ten ciężki czas skończył się jak najprędzej i żebyśmy mogli wrócić do czasów, jakie były przed marcem 2020.

Życzymy Wam i Waszym Rodzinom w tym czasie przede wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości i wytrwałości.

 

Krowiarki, 08 maja 2020 r.                                                   Nauczyciele szkoły i przedszkola

 

 Materiał do pracy z przedszkolakami w grupie 3 - 4 latków oraz 5 i 6 latków dostępny na podstronie Przedszkola


ZDALNA NAUKA

Szanowni Rodzice!

Już wiadomo – do świąt się nie zobaczymy.

Bardzo troszczymy się o Wasze dzieci jak i o Was drodzy Rodzice.

Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, szukać rozwiązań na sytuacje problemowe.
Dzieci w przedszkolu „uczą się” świata poprzez zabawę.
Dzieci w szkole podejmują wyzwanie nauki na odległość, nauki z wykorzystaniem komputera.

Przytoczę zapis z podstawy programowej:
„Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa(...)”
Na stronie internetowej naszej szkoły, poprzez grupowy mailing oparty na wprowadzonym dzienniku elektronicznym oraz innych kanałach społecznościowych, będziemy zamieszczać propozycje materiałów i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Nasi nauczyciele chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte. Jesteśmy w większości do Waszej dyspozycji pomiędzy 8:30 a 13:30.

Pamiętajmy, że dziecko ma prawo być zmęczone, odmówić wykonania danego zadania.
Zapytajmy wtedy: A na co masz ochotę? Co chcesz teraz robić?
Pozwólmy wybierać.
Dziecko świetnie rozwija się, nawet wtedy, gdy z klocków buduje cały dzień.
Zachęcajmy do sprzątania, pielęgnujmy higienę, a szczególnie CZAS RODZICÓW Z DZIECKIEM nie tylko teraz – zawsze znajdźmy ten czas.

Bo może zdarzyć się tak, ze po Epidemii dziecko powie: Mamo, tato jak był koronawirus, to było fajnie, bo byliście ze mną podczas zabawy i nauki.

Życzę wszystkim Zdrowia i Wytrwałości.
Zapraszam również do kontaktu mailowego: spkrowiarki1@wp.pl lub poprzez skrzynkę wiadomości w dzienniku elektronicznym.
Odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania dotyczące spraw przedszkolnych i szkolnych.

Mirosław Otręba – p.o. Dyrektora Zespołu

 


KOMUNIKAT

W SPRAWIE ZDALNEJ NAUKI

Koronaferie i koronalia? Nic z tych rzeczy. Czas spędzony w domu przez uczniów to nie wakacje, o czym przypomina Ministerstwo Cyfryzacji. Rusza nowy projekt o nazwie Zdalne Lekcje, przygotowany z myślą o nauczycielach i uczniach.

Poniżej podaję link do strony, gdzie zostały umieszczone materiały do samodzielnej nauki z wykorzystaniem zasobów internetowych.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
Mirosław Otręba


Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krowiarkach jest placówką oświatową realizującą zadania zapisane w ustawie o systemie oświaty. Pierwotnie była to szkoła podstawowa, która powstała w 1969 roku. 


Obecnie w skład struktury organizacyjnej zespołu wchodzą:

  • Szkoła podstawowa
  • Przedszkole

W budynku znajduje się 7 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, pracownia językowa, kuchnia i stołówka, gabinet pedagoga, logopedy i pielęgniarki oraz przestronne hole z kącikiem regionalnym i Radosną Szkołą. Bezpośrednio ze Szkoły uczniowie mogą przejść do pomieszczeń Filii Biblioteki Publicznej stanowiącej również bibliotekę szkolną, która ściśle współpracuje z naszą placówką. Na parterze mieści się Przedszkole z trzema salami zajęć,  i pokój nauczycielski, na pierwszym piętrze sekretariat z gabinetem dyrektora. Uczniowie mają do dyspozycji salę gimnastyczną, plac zabaw i boisko trawiaste do piłki nożnej. Klasa II i III uczestniczy w zajęciach nauki pływania na basenie w Kietrzu. Bliskie położenie orlika pozwala na korzystanie z niego podczas zajęć lekcyjnych.

Dzieci objęte są programami unijnymi „Pij mleko" i „Owoce w szkole". W ramach dodatkowych godzin dla chętnych realizowane są zajęcia z projektów unijnych: plastyczne, muzyczne, polonistyczne, matematyczne, języka angielskiego i języka niemieckiego.

Szkoła posiada swoją stronę internetową, na której umieszczane są informacje dla uczniów i rodziców oraz aktualności z życia szkolnego.PROCEDURY

regulamin stołówki.pdf
PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE.pdf
Procedura bezpiecznego użytkowania sprzętu sportowego i bezpieczeństwa na w-fie.pdf
regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw.pdf
regulamin korzystania z terenu szkoły.pdf
regulamin placu zabaw.pdf
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO SZKOŁY I ODBIORU ZE SZKOŁY.pdf
procedura_udzielania_pomocy_psychologiczno_pedagogicznej.pdf
BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.pdf
Broszura Bezpieczna Szkoła.pdf

PORADNIKI DLA RODZICÓW
dysleksja-przewodnikdlarodzicw.pdf
broszurainformacyjna-dobraszkoa.pdf
cyberprzemoc_1.pdf
jakreagowanacyberprzemoc.pdf
dziecistwobezprchnicy.pdf
zdrowiejamyustnejumaegodziecka.pdf
granicewwychowaniudziecka1.pdf
granicewwychowaniudziecka2.pdf
zadaniedomowedlarodzicw.pdf
skutki_zdrowotne_dzialania_dopalaczy.pdf

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w KROWIARKACH, ul. Szkolna 19, 47-480 Krowiarki, 32 4198377, spkrowiarki1@wp.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

a)       w celu rekrutacji do oddziału przedszkolnego i szkolnego, kształcenia uczniów przedszkola i szkoły;

b)       wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170);

c)       gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;

d)       na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

regulamin stołówki.pdf