KOMUNIKAT


W związku z planowanymi pracami przy modernizacji sieci teleinformatycznej w szkole, mogą nastąpić w poniedziałek 26 kwietnia 2021 r. trudności w łączeniu się do lekcji, chwilowe przerwy czy zaniki Internetu.
Dodatkowo na środę 28 kwietnia zapowiedziane jest w Krowiarkach na ul. Szkolnej i Wyzwolenia wyłączenie prądu w godzinach pracy szkoły. Wtedy też mogą nastąpić przerwy podczas łączenia się na lekcje.


W dniach od 16 do 18 czerwca nie będą umieszczane nowe materiały do nauki zdalnej, na odległość. W tym czasie uczniowie mogą odsyłać zaległe materiały, zadania, prace do nauczycieli


Od 31 marca następuje zmiana w sposobie udostępniania materiałów dla ucznia. Po kliknięciu w przycisk z nazwą przedmiotu będzie można wybrać według daty udostępniony materiał.


Pod podanym niżej linkiem znajdziecie informację na temat jakie lekcje przygotowała telewizja na najbliższe dni. Nie zastępuje to naszego planu zadawania ale może być dobrym uzupełnieniem. Zapraszamy!


Poniżej przedstawiamy fragmenty z poradnika MEN w sprawie bezpieczeństwa danych osobowych podczas zdalnego nauczania

Materiał do pobrania po kliknięciu w poniższy przycisk
Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania wyciąg dla rodziców.pdf

Materiał na poniedziałek 30 marca

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

W linku poniżej znajdują się kolejne zadania na poniedziałek i wtorek.

https://padlet.com/Koloch/2stfj3hpicaq

Klasa II

1. Przeczytaj czytankę: "Jak tata pokazał mi wszechświat" - podręcznik
polonistyczno- spł.s.24-25


2.Na jej podstawie rozwiąż zadania -ćwiczenia polonistyczno społ . s.45-47


3.Przeczytaj o krajobrazie nizinnym - podręcznik matematyczno-przyr.s.26-29


4. Obejrzyj film o rodzajach krajobrazów.

https://www.youtube.com/watch?v=RnxPLJXD17Q


 5. Poćwicz dzielenie-ćwiczenia matematyczno przyr. s.27-29 https://www.youtube.com/watch?v=Wh4j6o2Iogg


6.Wykonaj robota z dowolnych materiałów według swojego pomysłu.( zdjęcie wykonanego robota prześlij na adres mailowy   63ewatokar@gmail.com  lub na Whats App


7.Chętni- samouczek s.22,23


Klasa III

 materiał od poniedziałku 30.03.do środy 1.04.2020

E. polonistyczna:

Temat: Mój dom - Polska.

 1. Zapisać w zeszycie temat lekcji.

 2. Przeczytać tekst informacyjny na s. 12-13 w podręczniku.

 3. W zeszycie pod tematem zapisać odpowiedzi na pytania 3, 4 i 5, na s. 13 w podręczniku. W zadaniu 5 obok nazwy miast napisz tytuły poznanych legend mówiących o powstaniu każdego z nich.

 4. Wykonaj ćwiczenia na s. 18 i 19.  

 5. Obejrzyj film przypominający wiadomości o rodzajach zdań: https://www.youtube.com/watch?v=M8kc3hzRHZs

 6. Ćwiczenie 1 s. 16 i 17 - przeczytaj zdania oznajmujące w dymkach, następnie wykonaj w zeszycie ćwiczenie z kropką znajdujące się pod tekstem (s.17)

E. przyrodnicza :

Temat: Życie w morzach i oceanach.

 1. W podręczniku mat.-przyr. Przeczytaj tekst i przyjrzyj się ilustracjom, następnie w zeszycie do języka polskiego odpowiedz pisemnie na pytania: 2, 3,4,5,6. Możecie również skorzystać z internetu.

 2. Możesz również obejrzeć krótki filmik na powyższy temat: https://www.youtube.com/watch?v=OWs3kSEHnuo

E. matematyczna:

1. Rachunek pamięciowy:

https://wordwall.net/pl/resource/384077/tabliczka-mno%C5%BCenia-w-zakresie-50                Wykonaj obliczenia w zakresie 100.

 1. Wykonaj ćwiczenia na s. 13 od 1-5 oraz ćw. 1-3 na s. 14.( „Oto ja” - ćwiczenia)

 2. Podręcznik s. 16. Zapoznaj się z zadaniami 1-3. Zadanie 4 wykonaj w zeszycie.

Przyroda

PRZYRODA KLASA IV

30 marca

Drodzy czwartoklasiści,

Mam nadzieję, że odrobiliście zadane zadanie z dnia 26 marca. Nie otrzymałam od wszystkich informacji zwrotnej. Jeszcze raz podaję swój mail: otreba.marta22@gmail.com. Napiszcie czy wykonaliście zadane polecenia.

A oto kolejny temat: Utrwalenie materiału z działu „Odkrywamy tajemnice zdrowia”

Proszę, zapiszcie ten temat w zeszycie.

Przeczytajcie ze zrozumieniem tekst z podręcznika str.135 i 136 – Podsumowanie działu 5.

W ćwiczeniach wykonaj zadanie: 1, 2, 5 i 6 ze str.83 i 85. Pamiętaj o informacji zwrotnej . Powodzenia – p. Marta

Biologia

BIOLOGIA KLASA V

30 marca

Witajcie uczniowie. Pamiętacie ostatnio przerabiany materiał – wszystko o korzeniu.

Przypomnijcie sobie „To najważniejsze” ze str. 101. Zobaczcie też czy macie wykonane ćwiczenia ze strony 66 do 68.

Nauczcie się tekstu z ramki „Zapamiętaj” ze str.68 w ćwiczeniach.

Dzisiaj to takie utrwalenie materiału a za tydzień będzie nowy temat o pędzie.

Prześlijcie mi proszę na mojego maila otreba.marta22@gmail.com  informację zwrotną – Ile czasu spędziliście na utrwalaniu wiadomości o korzeniu.

BIOLOGIA KLASA VI

30 marca

Moi Drodzy Szóstoklasiści,

Na ostatnich zajęciach w szkole rozpoczęliśmy dział – kręgowce stałocieplne. Pierwszy temat działu to Ptaki – kręgowce zdolne do lotu.

Wpiszcie do zeszytu: temat i punkty

 1. Cechy przystosowawcze ptaków do lotu. (przy punkcie 1 – przeczytaj tekst z podręcznika ze str.120 i wypisz cechy ptaka w budowie, które pomagają mu w locie).

 2. Budowa i rodzaje piór ptaków. (narysuj schemat pióra lotki i opisz go – podr. Str.121

W ćwiczeniach – wykonaj ćwiczenie 1 ze str.97 i 6 ze str.99

Podajcie proszę informację zwrotną na mojego maila otreba.marta22@gmail.com 

Napiszcie ile czasu zajęło Wam to zadanie, możecie też przesłać załączniki z wykonanymi ćwiczeniami.

Powodzenia - p. Marta

materiał dostępny pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/19LXJTuBu36hPu5ZGMOgt1fqQxCNIZ9Eb?usp=sharing


Geografia

GEOGRAFIA klasa 5

Dzień Dobry

Drodzy uczniowie zapoznajcie się z tekstem z podręcznika „Przez lądy i oceany”. Zapiszcie taki temat w zeszycie. Na podstawie podręcznika uzupełnijcie kartę pracy.


1. Uzupełnij tabelę. Wpisz we właściwe kolumny cechy południków i równoleżników.

Cechy południków

Cechy równoleżników


………………………………………….………

………………………………………….………

………………………………………….………

………………………………………….………


……………………..……………………………

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..2. Na rysunku za pomocą strzałek zaznaczono główne kierunki geograficzne. Narysuj jeden południk oraz jeden równoleżnik tak, aby przebiegały one przez miejsce, w którym stoi chłopiec.

Następnie odpowiednio je podpisz.    3. Wykonaj zadania na podstawie mapy świata zamieszczonej na końcu podręcznika.

a) Zapisz nazwy oceanów przecinanych przez:

– równik:…………………………………………………………………………………………………

– zwrotnik Raka:…………………………………………………………………………………………

b) Zapisz nazwy kontynentów, których wybrzeża są oblewane przez wody Oceanu Spokojnego.

……………………………………………………………………………………………………………

c) Zapisz nazwy kontynentów leżących nad Oceanem Indyjskim.

……………………………………………………………………………………………………………

d) Ustal, na których półkulach leżą wymienione poniżej kontynenty.

Ameryka Południowa:……………………………………………………………………………………

Australia:………………………………………………………………………………………………….

Antarktyda:……………………………………………………………………………………………….4. Rozwiąż krzyżówkę. Zapisz hasło i je wyjaśnij.

1. Inna nazwa Oceanu Spokojnego.

2. Może być Raka lub Koziorożca.

3. Połowa kuli ziemskiej.

4. Kulisty model Ziemi.

5. Ocean, który w całości leży na

półkuli wschodniej.

6. Miejsce, w którym łączą się

wszystkie południki.

7. Najdłuższy równoleżnik.

8. Ocean, nad którym leży pięć kontynentów.

Hasło:………………………………………………………………………………………………….

Wyjaśnienie hasła:…………………………………………………………………………………....


5. Wymień wszystkie kontynenty………………………………………………………………………

Wymień wszystkie oceany………………………………………………………………………………

Narysuj kulę ziemska i oznacz 4 półkule (skrótami kierunków geograficznych z języka angielskiego), równik, południk 0, zwrotnik Raka i Koziorożca, biegun północny i biegun południowy.

Jeżeli macie możliwość wydrukowania to można tak zrobić, jeżeli nie proszę przepisać do zeszytu.

Zadanie 5 jest zadaniem ocenianym, dlatego proszę o wysłanie zdjęcia na adres abugala@o2.pl lub telefon 608817379. Proszę, aby prace były podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą.

Termin do 6 kwietnia.

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia Anna Bugała


GEOGRAFIA klasa 6


Dzień Dobry

Drodzy uczniowie przeczytajcie informacje umieszczone w podręczniku z geografii na stronach 96-97. Są to informacje na temat dwóch państw europejskich.

 Zadanie nr 1 polega na wykonaniu plakatu na formacie A4 o jednym, wybranym z tych dwóch państwie. Informacje, które powinny się znaleźć na plakacie to: powierzchnia, liczba ludności, stolica, gęstość zaludnienia, waluta, położenie geograficzne, wyspy, walory krajobrazowe, przyrodnicze, regionalne potrawy, ciekawostki. Proszę zrobić zdjęcie tej pracy i wysłać na dres abugala@o2.pl lub na telefon 608817379. Proszę, aby praca była podpisana imieniem, nazwiskiem i klasą.

Termin do 6 kwietnia.


Zadanie nr 2

Proszę przeczytać informacje na temat rolnictwa Danii i Węgier z podręcznika na stronach 98-103. Zapisać temat w zeszycie „Rolnictwo Danii i Węgier”. Na podstawie przeczytanego tekstu proszę odpowiedzieć w zeszycie na następujące pytania:

1. Jakie są warunki rozwoju rolnictwa:

a) przyrodnicze

b) pozaprzyrodnicze

2. Cechy rolnictwa Danii:

- gleby

-ukształtowanie powierzchni

-hodowle zwierzęce

-produkcja roślinna

3. Cechy rolnictwa Węgier:

-gleby

-ukształtowanie powierzchni

-hodowle zwierzęce

-produkcja roślinna

Pracujcie na bieżąco i samodzielnie. Wszystkie notatki będą sprawdzane po powrocie do szkoły. Wasza wiedza też będzie zweryfikowana. Pamiętajcie, że jesteśmy umówieni na sprawdzian z Europy.


Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia

Anna Bugała

Historia

Klasa IV

 1. Przeczytaj tekst ze strony 75 w podręczniku

 2. Napisz w zeszycie:

Kiedy i w jaki sposób Polska odzyskała Pomorze?

Nazwij wszystkie części Kogi.

Klasa V

 1. Przeczytaj tekst z podręcznika strona 131 „ Duchowieństwo i kultura średniowiecza”

 2. Napisz w zeszycie;

Czym był średniowieczny uniwersalizm?

Dlaczego mnisi oddawali się umartwieniom?

Wskaż różnice między stylem romańskim a stylem gotyckim

 1. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń.


Klasa VI

 1. Przeczytaj z podręcznika tekst ze strony 151 „ Nowe potęgi w Europie”

 2. Napisz w zeszycie:

Kim był Piotr I Wielki i jakie reformy przeprowadził w Rosji?

Kim była Katarzyna II, Maria Teresa i Józef II , kim był Fryderyk II Wielki ?

Jakie reformy wprowadzone zostały w Austrii?

 1. Wykonaj do tego tematu ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń

Język angielski

Kl. V

Odpowiedzi w formie zdjęć poproszę przesłać na adres e-mail do 3.04.20

1.

Wykonaj wszystkie ćwiczenia ze strony 69, link do filmu:

http://www.docwiczenia.pl/kod/A5XXXU 

2.

Uzupełnij zdania, wstawiając must lub mustn't oraz jeden z podanych czasowników:

DRINK, GET, FORGET, GO , STAY, VISIT

 1. You............................................. to take your medicine before you go to bed.

 2. If you have a stomach ache, you …................................................ some mint tea.

 3. We ….................................................. your grandma in hospital tomorrow.

 4. You …...................................................... home now. It's getting late.

 5. The children …................................... out late. They have to get up for school tommorow.

 6. The doctor says you …......................................................lots of sleep if you have flu.

Pozdrawiam,

Asia

Kl. VI

Odpowiedzi w formie zdjęć poproszę przesłać na adres e-mail do 3.04.20.

1.

Wykonaj wszystkie zadania z podręcznika ze strony 74 do zeszytu, nagranie do słuchowiska otrzymasz w wiadomości e-mail.

2.

Przeanalizuj tworzenie nowego czasu Future Simple (przyszły prosty), pomoże Ci w tym następujący film:

https://www.youtube.com/watch?v=tmyHx6XrBGk 

i spróbuj zrobić zadanie 7 ze str.77 również do zeszytu.

Pozdrawiam,
Asia

Kl.IV (zadania na najbliższy tydzień)

Powtórzenie materiału

W zeszycie zapisz:

Lesson (lekcja), Topic (temat): Revision - powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 5


Exercise 1 (ćwiczenie 1). Wstaw a, an, some lub any

Do zeszytu przepisz poniższe zdania, a następnie uzupełnij je odpowiednimi formami

1.Give me ...........banana, please ?

2.Are there .............grapes?

3.I need ...........drink.

4.We need .......apple and ....... cherries for the cake.

5Let's have ......... orange juice.

6.There isn't ........... sugar.

7.Is there any ........ butter in the fridge?

8.I want ....... hot dog, please.

9I'm hungry. I'll take ....... salad.

10.There aren't ..............apples on the table.


Exercise 2 (ćwiczenie 2).

W ramach ćwiczeń interaktywnych, wykonaj 3 zadania dotyczące zagadnień z rozdziału 5. (food [jedzenie] – some, a, an, any) dostępne na stronie:

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=12113#a


Po ich wykonaniu, proszę o przesłanie na mój adres mailowy (agnieszkamajchrzak.zdalnanauka@gmail.com) pliku np. Microsoft Word, Open Writer czy pdf ze skopiowanym wynikiem (wynik skopiować jako obraz i wkleić do pliku).


Prawidłową wymowę oraz tłumaczenie zawsze możesz sprawdzić przy użyciu Tłumacza Google

(https://translate.google.pl/?hl=pl&tab=wT1#view=home&op=translate&sl=pl&tl=en)


Project - zadanie dodatkowe

Spróbuj wykonać samodzielnie projekt opisany w podręczniku str.69

(będę czekała na zdjęcia apetycznych obrazów)

 

W zeszycie zapisz:

Lesson (lekcja), Topic (temat):Rozdział 6 – wprowadzenie


Exercise 1 (ćwiczenie 1)

Przepisz do zeszytu wyrażenia z ćwiczenia 1 str.70 (podręcznik, żółta ramka).

Spróbuj dopasować przepisane wyrażenia do przetłumaczonych na język polski zwrotów:

oglądać telewizję, latać, wspiąć się na drzewo, powiedzieć która godzina, szybko biegać, pływać, jeść spaghetti, łapać piłkę, grać na pianinie, pić wodę, prowadzić samochód


Prawidłową wymowę oraz tłumaczenie zawsze możesz sprawdzić przy użyciu Tłumacza Google

(https://translate.google.pl/?hl=pl&tab=wT1#view=home&op=translate&sl=pl&tl=en)

Exercise 3 (ćwiczenie 3)

Odpowiedz na pytanie:

Can dogs and cats do these things? - Czy psy i koty mogą to robić?

Przy każdym przepisanym i przetłumaczonym wyrażeniu zapisz T (true) - jeśli jest prawdziwe lub F (false) - jeśli jest fałszywe.


Po wykonaniu zadania, proszę o informację zwrotną na adres agnieszkamajchrzak.zdalnanauka@gmail.com lub o przesłanie zdjęcia przy wykorzystyaniu aplikacji WhatsApp.

Materiał na piątek 27 marca

Język polski

Klasa IV

 1. Napisz list do bliskiej ci osoby dorosłej, w którym opowiesz o ważnym dla ciebie wydarzeniu. Skorzystaj ze schematu na stronie 129.

Klasa V

Spotkanie z uczniami on- line w aplikacji zoom. Godzina 10.30

 1. Z tekstu „Loteria” wypisz do zeszytu po 10 : rzeczowników, czasowników, przymiotników, przyimków i przysłówków.

Rzeczowniki , czasowniki i przymiotniki wypisuj w kolejności alfabetycznej.

Klasa VI

 1. Przeczytaj tekst Góra królowej Bony.

 2. Na podstawie dialogu ojca z synem napisz , co może być skarbem dla pojedynczego człowieka , a co -dla całego narodu. ( minimum 8 zdań)

Matematyka

Matematyka – kl. IV Ułamki i liczby mieszane, cz. 2: podręcznik str. 152 i 156
                                                              film na youtubie: https://www.youtube.com/watch?v=ZWClQq520Zk
                                                              ćwiczenia on-line na stronie: http://matzoo.pl/klasa4/ulamki, zakładka klasa 4, ułamki zwykłe
                                                              pisemne zadania do wykonania w zeszycie: P/5/154 oraz P/11/155

Uwaga: Klasy V i VI rozpoczynają wykonywanie / odrabianie zadań on-line na MATLANDII

Matematyka – kl. V Zapisywanie ułamków dziesiętnych, cz.2: podręcznik str. 142
                                                              film na youtubie: https://www.youtube.com/watch?v=EBZ4CbIx0vc
                                                              ćwiczenia on-line na stronie: http://matzoo.pl/klasa5 w zakładce ułamki dziesiętne: zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne oraz dziesiętnych na zwykłe
                                                              zadania domowe na platformie MATLANDIA (będą sprawdzania do wtorku 31 marca)

Matematyka – kl. VI Liczby dodatnie i liczby ujemne, cz. 2, podręcznik str. 164
                                                                                              film: https://www.youtube.com/watch?v=rW-ZDnbSNkU&list=PLTic3Nb5SMfMEtxlBomC79Rhvqj5axCjH&index=3      oraz: https://www.youtube.com/watch?v=dCDu7SpSs4M&list=PLTic3Nb5SMfMEtxlBomC79Rhvqj5axCjH&index=4
                opracowanie: https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/liczby-ujemne-wprowadzenie,oid,1785
                                                              zadania domowe na platformie MATLANDIA (będą sprawdzania do wtorku 31 marca))


Religia

RELIGIA KLASY IV – VI

Zwiastowanie Pańskie

 1. Skopiuj link do paska adresu przeglądarki internetowej i przeczytaj prezentację . Dotyczy ona minionego święta liturgicznego.

http://www.ekatecheza.pl/uploads/pdf/zawiastowanie_panskie.pdf

 1. W zeszycie zapisz temat: Zwiastowanie Pańskie

 2. Notatka: pełna nazwa święta i data.

 3. Z zasobów internetowych wydrukuj scenę zwiastowania i pokoloruj lub wklej obrazek Matki Bożej. Możesz też sam wykonać ilustrację.

 4. Obejrzyj na Youtube, dowolny film pt. „Zwiastowanie Pańskie”.( Jest ich kilka do wyboru).

 5. Przepisz do zeszytu modlitwę Anioł Pański, naucz się jej ponownie jeśli zapomniałeś i postaraj się ją odmawiać zawsze gdy słyszysz bicie dzwonów ( o 12.00 lub 18.00).

 6. Wyjaśnij określenie „wcielenie”.

 7. Napisz swoimi słowami w jaki sposób Bóg wybrał Maryję na Matkę Jezusa.

 8. W piątek 27 marca o godz. 18.00, Papież Franciszek poprowadzi modlitwę na dziedzińcu bazyliki św. Piotra, przy pustym placu. „Ojciec Święty zaprosił wszystkich do duchowego udziału za pośrednictwem środków przekazu. Podczas nabożeństwa czytane będzie Słowo Boże, odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu, na koniec papież Franciszek udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi z możliwością otrzymania odpustu zupełnego” Modlitwa potrwa około godziny. Będzie transmitowana na oficjalnym kanale watykańskim na YouTube VaticanNews: https://www.youtube.com/channel/UCShH-YDtaUQH0Zvmg_6bKJQ oraz w TV Trwam i Radiu Maryja, jak również w innych środkach społecznego przekazu.

 9. Zachęcam całą społeczność szkolną, do włączenia się w tę modlitwę Kościoła, zwłaszcza teraz, kiedy mamy ograniczone pełne uczestnictwo w liturgii.


 • (Zapisywane w zeszycie tematy lekcji i notatki będą sprawdzone po powrocie do szkoły).


RELIGIA KLASY I - III

W Wielkim Poście chcemy być bliżej Jezusa


 1. Wydrukuj i pokoloruj jeśli możesz rysunki Drogi krzyżowej. Jeśli chcesz narysuj na kartce A4 jedną wybraną stację.  

https://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-744-Droga-Krzyzowa-stacje.html

 1. Obejrzyj z rodziną transmisję modlitwy Papieża, o której mowa powyżej.

 2. Naucz się na pamięć dowolnej pieśni wielkopostnej z „Drogi do nieba”, co najmniej dwie zwrotki.

 3. Naucz się tajemnicy bolesnej różańca świętego (klasa II i III)

 4. 25 marca obchodziliśmy święto liturgiczne Zwiastowanie Pańskie, obejrzyj na youtube film animowany dla dzieci, opowiadający tę historię.

https://www.youtube.com/watch?v=jQDWbWRWcyY

 1. Naucz się modlitwy Anioł Pański i odmawiaj ją kiedy słyszysz bicie dzwonów o 12.00 lub 18.00. Jeśli chcesz naucz się ją śpiewać.

Na wykonanie niektórych zadań masz czas do następnego piątku. Pracuj systematycznie, wykonane zadania sprawdzę po powrocie do szkoły).
Materiał na czwartek 26 marca

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa III - 
1. E. przyrodnicza: a) podręcznik s. 12-13. Jest to powtórzenie materiału.
b) Ćwiczenia s. 12 i 89
c)obejrzyj film:  http://scholaris.pl/zasob/49503?eid[]=POCZ&sid[]=MAT2&bid=0&iid=0&query=%22e-lekcje%22&api=       Woda i jej znaczenie.  
2. E.matematyczna
a) Poćwicz tabliczkę mnożenia, w zakresie 100 . https://wordwall.net/pl/resource/384077/tabliczka-mno%C5%BCenia-w-zakresie-50 
b) podręcznik s. 11 - przeczytaj wiadomości. Są one powtórzeniem materiału. Ćwiczenia s. 11.
3. E. polonistyczna:
a) Ćwiczenia j. polski:s. 14-15.; pkt 1 i kropka pod historyjką obrazkową..
b. Naucz się opowiadać historyjkę. Nagraj się i wyślij przez WhatsApp
4. Wychowanie fizyczne - 
Dzisiaj świeci słońce, więc wyjdź na zewnątrz i zrób rozgrzewkę tak jak widzisz na filmiku. Potem wybierz dowolną formę aktywności fizycznej: rolki, rower, zabawa z piłką, ściganie się ze swoim pieskiem, itp.
https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8 
https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8 

Wychowanie fizyczne

Klasa I -  W ramach lekcji wf-u pobawcie się dzisiaj, jeżeli rodzice się na to zgodzą w chowanego w waszym domu z waszym rodzeństwem lub opiekunami.

Klasy IV, V i VI
Przesyłam propozycję ćwiczeń na najbliższy tydzień.
Zachęcam Was do wykonania tzw TABATY. Jest to interwałowy trening , który angażuje do pracy całe ciało. Trening ten zajmuje jedynie 4 minuty. Ćwiczenia należy wykonywać według planu, zgodnie z podanym czasem ( 20 sekun ćwiczenie i 10 sekund przerwy).
1. Bieg bokserski 20 sekund
2. wspinaczka górska 20 sekund
3. pajace 20 sekund
4. przysiad i wyskok w górę 20 sekund
Po wykonaniu tych 4 ćwiczeń rozpoczynasz od początku drugą serię. Z czasem możesz dołożyć trzecią.
Pamiętaj o rozgrzewce przed treningiem !!!
Poniżej przesyłam link do rozgrzewki i do tabaty.
https://youtu.be/aY_RNk_-B4g
https://youtu.be/OkCwToiE6XY
POWODZENIA!!!

Matematyka

Matematyka – kl. IV Ułamki i liczby mieszane, cz. 1: podręcznik str. 152 i 156
                                                              film na youtubie: https://www.youtube.com/watch?v=ZWClQq520Zk
                                                              ćwiczenia on-line na stronie: http://matzoo.pl/klasa4/ulamki, zakładka klasa 4, ułamki zwykłe

Matematyka – kl. V Zapisywanie ułamków dziesiętnych cz. 1: podręcznik str. 142
                                                              film na youtubie: https://www.youtube.com/watch?v=EBZ4CbIx0vc
                                                              ćwiczenia on-line na stronie: http://matzoo.pl/klasa5 w zakładce ułamki dziesiętne: zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne oraz dziesiętnych na zwykłe

Matematyka – kl. VI Liczby dodatnie i liczby ujemne cz. 1: podręcznik str. 164
                                                                                              film: https://www.youtube.com/watch?v=rW-ZDnbSNkU&list=PLTic3Nb5SMfMEtxlBomC79Rhvqj5axCjH&index=3      oraz: https://www.youtube.com/watch?v=dCDu7SpSs4M&list=PLTic3Nb5SMfMEtxlBomC79Rhvqj5axCjH&index=4
                opracowanie: https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/liczby-ujemne-wprowadzenie,oid,1785
                wykonujemy pisemnie, do zeszytu zadanie P/5/166

Język niemiecki

Klasa IV -  Oto wasze zadania na cały tydzień:
zróbcie ćwiczenia z książki ćwiczeń, ze str. 47, jest to Filmbox,- Mit Anna unterwegs.
Filmy dostępne są na" chmurze". Sposób szukania chmury znajduje się na tylnej okładce książki ćwiczeń.
Klasa V -  Oto wasze zadania na najbliższy tydzień:
Podręcznik str 49- ćw. 11- ułóż i zapisz w zeszycie(data!!! wpisz dzisiejszą!) 3 mini - dialogi podobne jak ten w przykładzie i naucz się ich czytać.
Str 50 podręcznik, ćw. 12. nie zapomnij o rodzajniku! Naucz się tych słówek i przetłumacz je korzystając z glossar na końcu podręcznika.
w książce ćwiczeń: str. 62 ćw10; str 63 ćw. 11
HIK:
Dowiedz się, co oznacza pojęcie ZŁOTA BULLA i zrób krótką notatkę w zeszycie. Pamiętaj o dzisiejszej dacie.
Klasa VI -  Guten Morgen , meine Lieben! Ich hoffe, ihr seid alle gesund! Hier sind eure Hausaufgaben für diese Woche. Ich hoffe, die "Filmecke" ist fertig!
Podręcznik, ćw. 8 str 46. Ułóż 3 mini -dialogi PODOBNE jak w przykładzie, zapisz je w zeszycie( das  Datum nicht vergessen!)przetłumacz i naucz się ich.
Przepisz do zeszytu na kolorowo obydwie Grammatikecke ze str 46
Na podstawie planu miasta ze str. 44 w podręczniku ułóż dialog- ćw. 9 str 46 w podręczniku.
Ćwiczenia: str 62 ćw. 9,10;  str 63 ćw. 11
HIK
Dowiedz się, kim był Alfred Nobel, jaki był jego dorobek. zrób w zeszycie krótką notatkę o nim- do 10 zdań. Premiuję zwięzłą, ale treściwą i logiczną notatkę  w j. niemieckim.(DATA!!!). W zeszycie wytłumacz  co znaczy słowo "patent". Możesz to zrobić po polsku.

Przyroda

klasa IV - 

Temat: Jak zachować się asertywnie?

 1. Odpowiedz na pytanie – Co to jest asertywność? ( podręcznik str. 133) i zapisz w zeszycie.

 2. Przeanalizuj tekst z podręcznika str. 133 – Krok po kroku.

 3. Wykonaj ćwiczenie 4 str.82 w ćwiczeniach.

Po wykonanej pracy – wyślij informację na mail otreba.marta22@gmail.com 

Napisz krótko czy zrozumiałeś - Co to jest asertywność.

Miłej pracy, p.MartaMateriał na środę 25 marca

Edukacja wczesnoszkolna

KLASA I (pierwsza)

link pod którym znajduje się materiał na środę, czwartek i piątek dla klasy 1.   https://padlet.com/Koloch/2stfj3hpicaq

KLASA II (druga)  zadania od środy do piątku

 

1.Przeczytaj opowiadanie" Jak nasza mama zreperowała księżyc" - podręcznik polonistyczno-społeczny s.22,23

2.Wykonaj ćwiczenia s.42,43- ćwiczenia polonistyczno-społeczne

3.Wykonaj ćwiczenia s.52,53-liczę zadania matematyczne

4.Samouczek s. 21

5.Wykonaj pracę plastyczną dowolna techniką na temat "Oznaki wiosny w przyrodzie"

6.Zapytaj rodziców jak działa odkurzacz, odkurz pod opieką rodzica mieszkanie.

7. Posłuchaj brzmienia klarnetu.

 Technika

kl. IV Poznajemy znaki drogowe: podręcznik str. 37 do 42,
                                                                         strona internetowa: https://www.youtube.com/watch?v=wdw-ZkQmJvI&t=106s (film wprowadzający 5 min.)
                                                                                                              https://brd.edu.pl/ (znaki poziome i pionowe), tu poznajemy wygląd i znaczenie znaków,
                                                                                                                                                    zapoznajemy się z materiałem, bez notatki pisemnej.

Technika

kl. V i VI wspólnie: To takie proste! – jajko wielkanocne.
                                      Oglądamy filmik na youtubie z instrukcją jak wykonać pracę, link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=dgWcLIbH7qQ potrzebne materiały to: wydmuszka, klej i kolorowa włóczka, dokumentujemy nasz efekt końcowy, gotową pracę, i zdjęcie przesyłamy na skrzynkę mailową: miro.zdalny@gmail.com

Muzyka – wszystkie klasy: podczas pracy wytwórczej można posłuchać muzyki klasycznej, polecana muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Język polski:

Klasa IV

1.       Przeczytaj tekst z podrecznika „Tajemnica Matyldy”- strona 175,

2.       Napisz w imieniu mamy Matyldy, co mama mogła powiedziec córce po koncercie u pani Alicji.

Klasa V

1.       Przeczytaj tekst z podręcznika „Loteria’ –strona 196

2.       Opowiedz o tym, co działo się,  zanim bohater spotkał staruszkę. Wykorzystaj słownictwo z ćwiczenia nr 1 pod tekstem.

Klasa VI

1.       Przeczytaj tekst „Kronika polska” –strona161

2.       Na podstawie „Kroniki polskiej”Galla Anonima spisz w punktach najważniejsze zdarzenia

3.       Wypisz głównych uczestników zdarzeń i napisz kim Są


Język niemiecki

Klasa III
Hallo, Kinder! Ich grüsse euch herzlich! witam was serdecznie! Oto wasze zadania na ten tydzień:
wpisz starannie JEDNO POD DRUGIM do zeszytu ( pamiętaj o dacie)                    Lektion                               Der 25 Marz 2020
                                                                                             Thema: Die Kleidung - ubrania

der Rock, die Hose, das Kleid, die Jeans, die Bluse, die Jacke, der Mantel, das Hemd, das T-Shirt, der Pulli, die Schuhe, der Hut, der Schal, die Handschuhe

Napisz obok tłumaczenie po polsku- możesz poszukać w internecie lub jeżeli masz w słowniczku czy podręczniku, ewentualnie zapytać starsze rodzeństwo.

Odsłuchaj w internecie wymowę wpisując w wyszukiwarkę: google tłumacz, wpisz hasło i kliknij na ikonkę -mikrofonik. żeby nauczyć się wymowy.

MASZ CAŁY TYDZIEŃ, ABY SIĘ NAUCZYĆ TEGO SŁOWNICTWA.  

Narysuj w zeszycie starannie i dokładnie, w co teraz, dzisiaj jesteś ubrany/a.
Auf Wiedersehen!

klasa II
Hallo, liebe Kinder! Witam was serdecznie,oto wasze zadania na cały tydzień:

Zapisz w zeszycie - schreibe ins Heft: Lektion
Thema: Haustiere - zwierzęta domowe
Hast du ein Haustier? - czy masz zwierzątko?
Ja, ich habe ein Haustier - tak, mam zwierzątko domowe
Nein, ich habe kein Haustier - nie mam zwierzątka.

Lerne es! naucz się tego.
Male! - narysuj starannie swoje zwierzątko, lub jeżeli go nie masz, to takie, które chciałbyś/chciałabyś mieć .

Rodzice, którzy nie znają niemieckiego mogą sprawdzić wymowę słów wpisując w google tłumacz i klikając ikonkę mikrofonik.

Bis bald! do zobaczenia!

klasa I
Witam was serdecznie moje maluszki!! Stęskniłam się za wami!
Na początek zaśpiewajcie waszym mamom lub tatusiom: Hallo, Anna, hallo, Benno, alles prima, alles klar....
Na najbliższych lekcjach poznamy nazwy członków rodziny. Dzisiaj nauczycie się, jak mówi się po niemiecku: Moja rodzina i poznacie te najważniejsze osoby: mamę i tatę.
Waszym zadaniem będzie ładnie przepisać do zeszytu: Meine Familie - moja rodzina
Die Mutter - mama
Der Vater - tata
Nauczcie się tych nazw.

(Rodzice nieznający niemieckiego: W wymowie może wam pomóc google tłumacz- po kliknięciu mikrofonu usłyszycie dżwięk słowa, które wpiszecie)
Jak przepiszecie, pod spodem narysujcie starannie swoją rodzinę. Może wasza mama pozwoli wam również wkleić zdjęcie?

Na zadanie- i to będzie nam potrzebne na następną lekcję, za tydzień, dokładnie poobserwujcie: proszę, abyście dokładnie przypatrzyli się członkom waszych rodzin:
oczy włosy itp.

Tutaj będą się pojawiać materiały do samodzielnej nauki

Nauczyciele naszej szkoły mając na uwadze Wasz kontakt z uczeniem się przygotowali dla Was różne ciekawe materiały do powtórek, poszerzenia wiedzy, rozbudzenia ciekawości świata.Będziemy tu zamieszczać głównie linki do materiałów rozproszonych w internecie, z których możecie korzystać. Będą też gotowe karty pracy do wypełnienia i odesłania pocztą mailową.

Zamiast wstępu...

Dzisiaj, tj. czwartek o godz. 12:00 dla tych, którzy mają facebooka (a są tacy uczniowie - i wy rodzice też możecie skorzystać) rozpocznie się na profilu Centrum Nauki Kopernika wirtualny spacer po Centrum. wystarczy zalogować się na fb, wyszukać Centrum Nauki Kopernika i kliknąć w wirtualny spacer. Transmisja jest tylko na fb! Kto obejrzy, może z nami podzielić się wrażeniami (wysłać maila n aszkolny adres, zdjęcie jak z mamą ogląda...). Zapraszamy!