Kadra Pedagogiczna


 

1. Justyna Kocur - wychowanie przedszkolne (gr. starszaków)

2. Monika Łyczko - edukacja wczesnoszkolna, religia, wdżr

3. Ewa Tokar - edukacja wczesnoszkolna

4. Monika Malik - wychowanie przedszkolne (gr. starszaków), język niemiecki (przedszkole)

5. Mirosław Otręba - dyrektor szkoły; matematyka, 

6. Karolina Siwoń - muzyka

7. Paulina Bogacz - j. polski, historia, informatyka

8. Monika Szeliga - wychowanie przedszkolne (gr. młodsza)

9. Teresa Koloch - w-f, edukacja wczesnoszkolna

10. Mariola Burdzik - j. niemiecki, geografia, przyroda, biologia, gimnastyka korekcyjna

11. Justyna Kapinos - plastyka

12. Alicja Sitek - Zamłyńska - j. angielski 

13. Halina Maślanka - bibliotekarz szkolny

14. Marek Wyleżych - technika


Pracownicy administracji i obsługi

 

1. Anna Nowak - sekretarz, sprzątaczka

2. Gizela Krzesiwo - intendent, pomoc kuchenna, sprzątaczka

3. Gizela Fiegler - kucharka

4. Bernadeta Kocur - sprzątaczka

5. Zuzanna Poloczek - pomoc nauczyciela w przedszkolu

6. Jan Franczyk - palacz-konserwatorRaport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (szkoła podstawowa) - do pobrania poniżej.

dostępność szkoła.pdf

DOKUMENTY SZKOLNE


regulamin_rady_pedagogicznej.pdf
Program-pracy-profiloktyczno-wychowawczej-Krowiarki-2021-2022.pdf
nowapodstawaprogrza2.pdf
regulaminpracyszkoy.pdf
nowapodstawaprogrza1.pdf
statutzspwkrowiarkach.pdf
statutprzedszkola.pdf
statut_szkoły_tekst_jednolity_wrzesień_2020.pdf
REGULAMIN_monitoring_wizyjny.pdf

Informacje w sprawie sprawozdań finansowych gminnych przedszkoli i szkół.

 

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2021- Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krowiarkach zamieszczone zostały na stronie BIP Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie w zakładce:

BUDŻET I FINANSE- SPRAWOZDANIA FINANSOWE.

Link na stronę BIP, do skopiowania i wklejenia poniżej:

http://www.bip.pietrowicewielkie.pl/site/index/501-budzet-i-finanse/539-sprawozdania-finansowe.html
Informacje w sprawie sprawozdań finansowych gminnych przedszkoli i szkół.

 

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2019 i 2020- Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krowiarkach zamieszczone zostały na stronie BIP Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie w zakładce:

BUDŻET I FINANSE- SPRAWOZDANIA FINANSOWE.

Link na stronę BIP,  do skopiowania i wklejenia  poniżej:

http://www.bip.pietrowicewielkie.pl/site/index/501-budzet-i-finanse/539-sprawozdania-finansowe.htmlInformacje w sprawie sprawozdań finansowych gminnych przedszkoli i szkół

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018 :

- ZSP w Krowiarkach

 zamieszczone zostały na stronie BIP Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie w zakładce:

BUDŻET I FINANSE- SPRAWOZDANIA FINANSOWE.

Link na stronę BIP poniżej:

http://www.bip.pietrowicewielkie.pl/site/index/90-urzad-gminy.html