Kadra Pedagogiczna


 

1. Cecylia Jakubiec - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

2. Monika Łyczko - edukacja wczesnoszkolna, religia, wdżr

3. Ewa Tokar - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

4. Monika Malik - wychowanie przedszkolne, język niemiecki

5. Mirosław Otręba - matematyka, informatyka, technika

6. Marta Otręba - przyroda, muzyka, plastyka, świetlica, biologia

7. Paulina Bogacz - j. polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

8. Łukasz Kąś - historia

9. Teresa Koloch - w-f, gimnastyka korekcyjna

10. Mariola Burdzik - j. niemiecki

11. Agnieszka Majchrzak - j. angielski

12. Alicja Sitek - j.angielski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; dyrektor

13. Anna Bugała - geografia

14. ks. Waldemar Książek - religia

15. Liliana Borkowska - logopeda

16. Anna Łyczko - psycholog


Pracownicy administracji i obsługi

 

1. Anna Nowak - sekretarz, sprzątaczka

2. Gizela Krzesiwo - intendent, pomoc kuchenna, sprzątaczka

3. Gizela Fiegler - kucharka

4. Bernadeta Kocur - sprzątaczka

5. Zuzanna Poloczek - pomoc nauczyciela w przedszkolu

6. Jan Franczyk - palacz-konserwatorDOKUMENTY SZKOLNE


regulamin_rady_pedagogicznej.pdf
programwychowawczo-profilaktyczny_1.pdf
nowapodstawaprogrza2.pdf
regulaminpracyszkoy.pdf
nowapodstawaprogrza1.pdf
statutprzedszkola.pdf
statutszkoypodstawowejwkrowiarkach.pdf
statutzspwkrowiarkach.pdf

Informacje w sprawie sprawozdań finansowych gminnych przedszkoli i szkół

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018 :

- ZSP w Krowiarkach

 zamieszczone zostały na stronie BIP Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie w zakładce:

BUDŻET I FINANSE- SPRAWOZDANIA FINANSOWE.

Link na stronę BIP poniżej:

http://www.bip.pietrowicewielkie.pl/site/index/90-urzad-gminy.html