Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025


Lista przyjęć do przedszkola na rok 2024/2025 na podstawie kandydatów zakwalifikowanych i po uzyskaniu potwierdzenia woli przyjęcia.
Tym samym zakończona zostaje rekrutacja na następny rok szkolny.


Poniżej lista zakwalifikowanych kandydatów do przedszkola na rok 2024/2025.
Po uzyskaniu od rodziców / opiekunów prawnych potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnej deklaracji (druk na stronie do pobrania lub w sekretariacie szkoły) zostanie opublikowana ostateczna lista przyjętych.


Rozpoczynamy rekrutację na kolejny rok szkolny, 2024/2025.
Wszelkie terminy związane z procesem rekrutacji umieszczone poniżej w zarządzeniu Wójta z 25 stycznia 2024r.
Wnioski i oświadczenia do pobrania w sekretariacie szkoły.
Do samodzielnego wydrukowania znajdują się pod harmonogramem.

Podstawy prawne - uchwały i zarządzenie do pobrania w *pdf

Uchwała Rady Gminy Nr XXIV.224.2017 kryteria rekrutacji do szkoły podstawowej(1).pdf
Uchwała Rady Gminy Nr XXIV.225.2017 kryteria rekrutacji do przedszkoli(1).pdf
Uchwała Rady Gminy Nr XXV.239.2017 zmiana do uchwały kryteria rekrutacji do przedszkoli(1).pdf
zarządzenie harmonogram rekrutacji 2024-2025.pdf

Wnioski oraz oświadczenia do pobrania i wydruku we własnym zakresie

Deklaracja-kontynuacji_24_25.pdf
Wniosek-o-przyjecie-do-przedszkola_24_25.pdf
upoważnienie-do-odbioru-dziecka-z-przedszkola.pdf
potwierdzenie_woli_zapisu.pdf
Zgłoszenie-do-szkoły-z-obwodu_24_25.pdf
język-niemiecki-nauczanie_24_25.pdf
zgoda-na-religię-etyka-szkoła_przedszkole_24_25.pdf

REKRUTACJA na rok szkolny 2023/2024


Rozpoczynamy rekrutację na następny rok szkolny 2023/2024. Pierwszy z terminów 20 luty 2023r. to termin składania deklaracji o kontynuacji pobytu w przedszkolu. Pozostałe terminy ujęte w harmonogramie.


zarządzenie i załączniki.pdf

Dokumenty do pobrania - dostępne również w sekretariacie szkoły,
 - tutaj do pobrania i wydruku we własnym zakresie

Deklaracja kontynuacji_23.pdf
Wniosek o przyjecie do przedszkola_23.pdf
Zgłoszenie do szkoły z obwodu_23.pdf
Wniosek o przyjecie do szkoły_23.pdf

REKRUTACJA na rok szkolny 2022/2023


Aktualizacja wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola / szkoły

Z dniem 23 lutego 2022 r. nastąpiło uaktualnienie wzorów dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o przyjęcie dziecka do przedszkola czy szkoły. Wzory są dostępne pod Zarządzeniem o rekrutacji. Poprzednie wnioski tracą automatycznie ważność i nie będą dalej dostępne na stronie.
Prosimy o pobieranie nowych wniosków i składanie w wyznaczonych terminach do sekretariatu szkoły.


Rozpoczynamy rekrutację do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023.
Poniżej do pobrania znajdują się wszystkie potrzebne wnioski i załączniki. Na początek proszę zapoznać się z zarządzeniem i harmonogramem, w którym określono szczegółowo terminy działań.

Pliki do pobrania:

  • Uchwała Nr .XXIV/224/2017 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 20 marca 2017 r.
    w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Pietrowice Wielkie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  • Uchwała Nr XXIV/225/2017 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

  • Uchwała Nr XXV/239/2017 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 26 kwietnia 2017 r.
    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/225/2017 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 20 marca 2017r w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Rady Gminy Nr XXIV.224.2017 kryteria rekrutacji do szkoły podstawowej.pdf
Uchwała Rady Gminy Nr XXIV.225.2017 kryteria rekrutacji do przedszkoli.pdf
Uchwała Rady Gminy Nr XXV.239.2017 zmiana do uchwały kryteria rekrutacji do przedszkoli.pdf

Rekrutacja do przedszkola - druki do pobrania 

Zasady rekrutacji do przedszkola.pdf
Deklaracja kontynuacji.pdf
Wniosek o przyjecie do przedszkola.pdf
potwierdzenie_woli_zapisu.pdf

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej 

Zgłoszenie do szkoły z obwodu.pdf
Wniosek o przyjecie do szkoły.pdf

Rekrutacja - druki wspólne do przedszkola i szkoły podstawowej

zgoda na wykorzystanie wizerunku.pdf
język niemiecki nauczanie.pdf
zgoda na religię etyka szkoła.pdf

REKRUTACJA na rok szkolny 2021 / 2022


Zarządzenie harmonogram rekrutacji 2021-2022.pdf

Poniżej znajdują się do pobrania i zapoznania dokumenty mające zastosowanie przy rekrutacji do przedszkola i szkoły podstawowej w formie obowiązującej na następny rok szkolny.

Uchwała Rady Gminy Nr XXIV.224.2017 kryteria rekrutacji do szkoły podstawowej.pdf
Uchwała Rady Gminy Nr XXIV.225.2017 kryteria rekrutacji do przedszkoli.pdf
Uchwała Rady Gminy Nr XXV.239.2017 zmiana do uchwały kryteria rekrutacji do przedszkoli.pdf
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020-2021.pdf

rekrutacja do szkoły i przedszkola 2019-2020.pdf

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

dokumenty do pobrania:


regulaminkomisji2.pdf
regulaminkomisji1.pdf
owiadczenia.pdf
wniosekoprzyjcie_1.pdf
religia.pdf
j.mniejszocinarodowej-j.niemiecki.pdf
potwierdzenie_woli_zapisu.pdf
REKRUTACJA DO KLASY 1
religia_1.pdf
wniosekoprzyjcie_2.pdf
zgoszeniekandydata2.pdf
zgoszeniekandydata1.pdf
j.mniejszocinarodowej-j.niemiecki_1.pdf
Załącznik Nr 5 wielodzietność.pdf