Kontakt

Godziny pracy Sekretariatu:

Sekretarz Szkoły: 7:00 - 13:00

Dyrektor Szkoły: 8:00 - 14:00

 

Telefon kontaktowy:

32 419-83-77

506-391-968

mail: spkrowiarki1@wp.pl

st. wizytator Halina Sitnikow: 32 4223802 w.41 (Kuratorium Oświaty w Katowicach - delegatura w Rybniku)

 

Adres:

ul. Szkolna 19

47-480 Krowiarki